விலைமகள்

விலைமகள்

வேறு வழி இல்லை வெறுத்து போன வாழ்க்கையில், தினமும் வெந்து சாகிறேன் என் சமயலறையில் அல்ல என் மெத்தை அறையில்..! கணவனுக்காய் கனவு கண்டுவைத்த அதே மலர்…

2 years ago

யார் குற்றவாளிகள் ?

என் தொடை இடுக்கில் தொலைந்துபோன எந்த ஆண்மகனுக்கும் தெரியவில்லை... மனைவியை தவிர்த்து வேறு மெத்தை ஏறுபவன்.. " ஆண் " அல்ல என்பது..!!! - இளையபாரதி விபச்சாரிகள்,…

2 years ago