மருத்துவம்

உடல் என்ற ஒரு அதிசயம்…

உடல் என்றால் என்ன? நமது உடலில் பனிரெண்டு உறுப்புகள் உள்ளன.... அவை நுரையீரல், கணையம், கல்லீரல்,  பித்தப்பை, இருதயம், கிட்னி, பெருங்குடல், சிறுங்குடல், மூவெப்பமண்டலம், சிறுநீர் பை,…

2 years ago