கிராமம்

கிராமத்துக் கொரனா

கடும் நோயின் அச்சுறுத்தல் இல்லை மரண எண்ணிக்கை அலைப்புறுதல் இல்லை வாகனசோதனைகள் இல்லை மருத்துவ சோதனைகளும் இல்லை நோய்ப்பரிசோதனை இல்லை அலட்டலோ பயமோ துளியும் இல்லை வேப்பமரத்துக்…

2 years ago