ஆரோக்கியம்

தாய்மை ஒரு வரம்

1991 லிருந்து   உலக தாய்ப்பால் வாரம்  என ஆகஸ்ட்  முதல் வாரத்தை    120 நாடுகளுக்கு மேலாகக் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.   இங்கு கொண்டாட்டம் என்பது…

2 years ago

உடல் என்ற ஒரு அதிசயம்…

உடல் என்றால் என்ன? நமது உடலில் பனிரெண்டு உறுப்புகள் உள்ளன.... அவை நுரையீரல், கணையம், கல்லீரல்,  பித்தப்பை, இருதயம், கிட்னி, பெருங்குடல், சிறுங்குடல், மூவெப்பமண்டலம், சிறுநீர் பை,…

2 years ago