Movies

ஐ ஆம் ஜஸ்ட் ப்ரெக்னன்ட்…..

சமீபத்தில் நான் பார்த்த பெங்குயின் படத்தில் என்  மனதைத் தொட்ட வரி இது. “அப்படி சிலாகிச்சுக்கிற அளவுக்கு இந்த வரில என்ன இருக்கு….?” ன்னு யோசிக்கலாம்.  நிறைய…

3 years ago