கோவில் மணி ஓசை

குட்டி ஸ்டோரீஸ்

கோவில் மணி ஓசை கேட்டு கண் விழித்தார் சிவபாலகுருக்கள். சரியாக காலை 5.45 மணி. ‘ஏன்னா! அந்த அலாரத்தை ஆப் பண்றேளா?! தினமும் காலம்பற ஒரே தொல்லையாப்போச்சு’.

– சிவரஞ்சனி ராஜேஷ்

Yuvathi

Leave a Comment
Share
Published by
Yuvathi

Recent Posts

திருநம்பிகள் யார்

மனித உறவுகள் இங்கே ஆயிரம் ஒவ்வொரு உயிரும் படைக்க படும் போது அதற்கேற்ற உடல் அமைப்புடனும் குணாதிசயங்களோடும் படைக்க படுகிறது,…

1 year ago

LIFE IS NOT ALWAYS THE SAME AS WE THINK!!

I am born and brought up in a very protective family.  Being the only girl…

1 year ago

MY SALARY IS MY ONLY IDENTITY?

Many have lost their family; friends; and their jobs in the Coronavirus pandemic. One among…

1 year ago

WHY JUST ONE DAY OF CELEBRATION?

As we turn the sheets of the calendar every year; we await for coming days.…

1 year ago

I WISH I HAD SOME MORE TIME WITH YOU

I just had my dinner. It was Sunday evening; so I prepared a special dish…

1 year ago

WHO HAS TO BE BLAMED?

   I woke up to shocking news. Sexual harassment and assault incident at one of…

1 year ago